Holman Camping i Rollag
 

Forsiden
Om oss
Hyttene
Camping
Aktiviteter
Fiske

Holman Camping
3626 ROLLAG

Tlf 98091905
E-mail:
perhellum@hotmail.com

 

Holman Camping

Holman Camping ligger vakkert til på vestsiden av Lågen ca. 7 km nord for Rollag sentum.
Plassen har tilsammen:  7 camping hytter derav 3 høystandard hytter, 32 caravanplasser m/strøm og 50 teltplasser.
På Holman har det vært "turister" i uminnelige tider. Plassen var i tidligre tider brukt som rasteplass for driftefolket som kom fra eller skulle følge Nordmannslepa over til Vestlandet.

Området i Lågen rundt campingen er høyt verdsatt av fluefiskere, denne gruppen er vel de som er i flertall blandt gjestene utenom vanlig turistsesong. Strekningen mellom Prestmoen og Wårviken er Rollags beste strekning for ørretsfiske. Her veksler Lågen mellom rolige stryk og stille partier, noe som gir gode leveområder for fisken og mange gode fiskehøler.

Campingplassen er også et flott utgangspunkt for de tur-glade og for de som er interresert i gamle bygninger og stavkirker.


Turstier og severdigheter i nærområde: Fra campingplassen er det opparbeidet en tursti som går langs Lågen helt ned til Numedal Idrettsskole, fra stien er det det tilgang til mange gode fiskeplasser.
Ved Wårviken kan man ta over hengbrua til Rollag bygdetun.
Museet ble grunnlagt i 1946 og er bygdetun for Rollag kommune. Tunet består i dag av 12 hus. Ferdig utbygd vil det få 23 bygninger. Det vide tunet med mange bygninger er karakteristisk for denne delen av Numedal. Tunet og gjenstandene som finnes her forteller hvordan folk levde på gårdene før i tiden. Samlingen omfatter i dag omlag 1000 gjenstander, bruksting, redskap og innbo fra Rollag. 

Aktivitet: Omvisning hver dag på sommerstid. Flere arrangement i løpet av sommeren.
Rett ved bygdetunet ligger Rollag prestegård og Rollag kirke. Rollag prestegård er landets eldste bebodde prestgård. Våningshuset er fredet. Det samme er den gamle bispestua på gården.Rollag kirke, stavkirke som ble bygget omkring 1200-tallet. Endel av den opprinnelige delen er bevart. Den er ombygd og utvidet flere ganger. Stavkirken fikk sin nåværende form ca. 1660. Det er flotte dekorasjoner i koret. Disse ble avdekket og fornya ved restaureringen av kirken i 1932-33. Altertavlen er i barokk, prekestolen i rokokko. Det er også et gotisk krusifiks i kirken, antagelig fra middelalderen. Utenfor kirken er det et gammelt steinkors utenfor kirken, og et solkors.

Aktivitet: Omvisning hver dag på sommerstid. Kirken er i bruk til gudstjenester. 1 Km. sør for bygdetunet ligger Traaen gårdene, her er funnstedet for Tråen-skatten  Skatten ble funnet i 1906. Tråenskatten er unik i Norge, og er et av de fyldigste oldtidsfunn fra vikingetiden her i landet. Skatten besto av mynter, armringer, spenner, kjeder, sølbarrer, tener og avklipp av smykker. Til sammen var det 746, 8 gram rent sølv. Det var tyske, kufiske, bysantinsk, danske og anglosaksiske mynter, til sammen 128 stykker. Myntene var fra. år 894 til år. 1016 e. Kr. Tråen-skatten er i dag oppbevart på Historisk Museum i Oslo.
Den lokale gullsmeden Eli Bjørge lager kopier av Tråen-smykkene Fløtningsminner. Det er rester etter fløtningen i Lågen ved Tråen-gårdene. Det arbeides for tiden med planer om bevaring og tilrettelegging av flørningsminner i hele Numedal.

Fra bygdetunet anbefales det å ta en tur opp i Paradisgrenda. Denne grenda bærer sitt navn med rette. Her er det en fabelaktg utsikt over hele Rollag. Grenda er vel verdt et besøk der den ligger i østhellinga med mange flotte gårder og hus. Spesielt kan nevnes Bjønnåsen, en godt bevart gammel gård med fint kulturlandskap.
Beliggenhet: Ta av ved Prestmoen eller bygdetunet.

Rundtur:  Fra Campingplassen kan man også ta turen opp til Kleiv og så ta turen opp Krinkerudkleiva og Skrivarkleiven fram til Kulthaug. Denne vegstubben er bit av den gamle Nordmannsslepa. Skrivarkleiva er bratt, kort og trang, nedenfor kan en se at vegbanen er oppmurt av steinheller. Denne kleiva har fått navn etter en skriver som visstnok endte sine dager her etter å ha blitt kasta av hesten. Rett opp for campingplassen ligger det også ei kjempestor Jettegryte,(ca.6m.i diameter), det er litt vansklig å ta seg fram hit, terrenget er bratt og ulendt så en bør være lett til beins.

 

Bestemors hus

I tillegg til hyttene, har vi et hus oppe på gården til utleie. Dette kan også leies utenom camping sesongen.

Webmaster MollanMedia